ชีวิตของชาวน้ำในบางประเทศ อาจจะต้องพึ่งพาสัตว์ในฐานะเพื่อนร่วมโลก ในประเทศจีน เวียดนาม มีการใช้นกกาน้ำช่วยจับปลา และรางวัลที่นกจะได้นั้นคือ ปลาตัวเล็กในยามเย็น การให้รางวัลเป็นเรื่องที่ดี แต่ในเรื่องราวเดียวกันนี้สิ่งที่ทำให้คนนั้นแตกต่างนั้นคือความเมตตา ไม่ใช่ของเหลือ

ชีวิตของชาวน้ำในบางประเทศ อาจจะต้องพึ่งพาสัตว์ในฐานะเพื่อนร่วมโลก ในประเทศจีน เวียดนาม มีการใช้นกกาน้ำช่วยจับปลา และรางวัลที่นกจะได้นั้นคือ ปลาตัวเล็กในยามเย็น การให้รางวัลเป็นเรื่องที่ดี แต่ในเรื่องราวเดียวกันนี้สิ่งที่ทำให้คนนั้นแตกต่างนั้นคือความเมตตา ไม่ใช่ของเหลือ

ซาโมซ่า เป็นอาหารในเขตอินเดีย เป็นแป้งห่อไส้และนำไปทอดในน้ำมัน ไส้นั้นมีทั้งแบบ vegetarian และแบบ non-vegetarian รับประทานคู่กับน้ำจิ้ม ที่ปรุงขึ้นจากเนื้อมะม่วง และพริกดอง มีรสชาติหวาน เปรี้ยว เค็ม และ เผ็ด… ปัจจุบันนี้หาทานได้ไม่ง่าย โดยเฉพาะสูตรโบราณ อาจจะต้องเป็นแหล่งชาวอินเดียอาศัยเช่น ถนนสุรวงศ์ พาหุรัด หรือ สีลม

ซาโมซ่า เป็นอาหารในเขตอินเดีย เป็นแป้งห่อไส้และนำไปทอดในน้ำมัน ไส้นั้นมีทั้งแบบ vegetarian และแบบ non-vegetarian รับประทานคู่กับน้ำจิ้ม ที่ปรุงขึ้นจากเนื้อมะม่วง และพริกดอง มีรสชาติหวาน เปรี้ยว เค็ม และ เผ็ด… ปัจจุบันนี้หาทานได้ไม่ง่าย โดยเฉพาะสูตรโบราณ อาจจะต้องเป็นแหล่งชาวอินเดียอาศัยเช่น ถนนสุรวงศ์ พาหุรัด หรือ สีลม

หากใครจำได้ ในยุคปี 80 ถือว่าเป็นยุคทองของ บริษัทเดินอากาศไทย ซึ่งเป็นสายการบินภายในประเทศ ก่อนที่จะควบรวมกับการบินไทยในเวลาต่อมา…. เดินอากาศไทยเป็นสายการบินภายในประเทศที่ถือว่า “จัดเต็ม” โดยบริการอาหารบนเครื่องแบบ Hot meal ซึ่งเที่ยวบินระหว่างกรุงเทพ เชียงใหม่ ในช่วงกลางวัน ผู้โดยสารจะได้ทาน ข้าวผัดอเมริกัน

หากใครจำได้ ในยุคปี 80 ถือว่าเป็นยุคทองของ บริษัทเดินอากาศไทย ซึ่งเป็นสายการบินภายในประเทศ ก่อนที่จะควบรวมกับการบินไทยในเวลาต่อมา…. เดินอากาศไทยเป็นสายการบินภายในประเทศที่ถือว่า “จัดเต็ม” โดยบริการอาหารบนเครื่องแบบ Hot meal ซึ่งเที่ยวบินระหว่างกรุงเทพ เชียงใหม่ ในช่วงกลางวัน ผู้โดยสารจะได้ทาน ข้าวผัดอเมริกัน

บาเยีย ปัจจุบันนี้ถือว่าเป็นอาหารทานเล่นที่หาทานได้ยากมากรายการหนึ่งในประเทศไทย ในอดีตบาเยียจะมีเพียงคนแขกขาย และก็คนไทยโบราณบ้าง ขายตักให้ในกระทงใบตองแห้ง พร้อมน้ำจิ้มปรุงรสเปรี้ยว หวาน เผ็ด และที่ขาดไม่ได้คือ พริกทอดให้รสหอม แกล้มกันคำต่อคำ

บาเยีย ปัจจุบันนี้ถือว่าเป็นอาหารทานเล่นที่หาทานได้ยากมากรายการหนึ่งในประเทศไทย ในอดีตบาเยียจะมีเพียงคนแขกขาย และก็คนไทยโบราณบ้าง ขายตักให้ในกระทงใบตองแห้ง พร้อมน้ำจิ้มปรุงรสเปรี้ยว หวาน เผ็ด และที่ขาดไม่ได้คือ พริกทอดให้รสหอม แกล้มกันคำต่อคำ

ชีวิตของชาวน้ำในบางประเทศ อาจจะต้องพึ่งพาสัตว์ในฐานะเพื่อนร่วมโลก ในประเทศจีน เวียดนาม มีการใช้นกกาน้ำช่วยจับปลา และรางวัลที่นกจะได้นั้นคือ ปลาตัวเล็กในยามเย็น การให้รางวัลเป็นเรื่องที่ดี แต่ในเรื่องราวเดียวกันนี้สิ่งที่ทำให้คนนั้นแตกต่างนั้นคือความเมตตา ไม่ใช่ของเหลือ

ชีวิตของชาวน้ำในบางประเทศ อาจจะต้องพึ่งพาสัตว์ในฐานะเพื่อนร่วมโลก ในประเทศจีน เวียดนาม มีการใช้นกกาน้ำช่วยจับปลา และรางวัลที่นกจะได้นั้นคือ ปลาตัวเล็กในยามเย็น การให้รางวัลเป็นเรื่องที่ดี แต่ในเรื่องราวเดียวกันนี้สิ่งที่ทำให้คนนั้นแตกต่างนั้นคือความเมตตา ไม่ใช่ของเหลือ

Let brotherly love continue. จากพระธรรม Hebrews 13:1 

การที่ใช้คำว่า brotherly มีความหมายมากกว่าคำว่า brother เนื่องจากในพระธรรมบทนี้กำลังกล่าวถึง ความรักที่มีให้กันและกันโดยไม่จำเป็นต้องเป็นพี่น้องร่วมสายเลือดเสมอไป และตรงนี้ยังให้ความหมายของการเป็นชาวคริสต์ที่เป็นพี่น้องกับพระเยซู และเป็นบุตรบุญธรรมของพระเจ้าด้วย ส่วนคำว่า continue นั้นหมายถึง ทำต่อไป ดำเนินต่อไป จึงทำให้ brotherly สมบูรณ์โดยกินความทั้งหมด

Let brotherly love continue. จากพระธรรม Hebrews 13:1 

การที่ใช้คำว่า brotherly มีความหมายมากกว่าคำว่า brother เนื่องจากในพระธรรมบทนี้กำลังกล่าวถึง ความรักที่มีให้กันและกันโดยไม่จำเป็นต้องเป็นพี่น้องร่วมสายเลือดเสมอไป และตรงนี้ยังให้ความหมายของการเป็นชาวคริสต์ที่เป็นพี่น้องกับพระเยซู และเป็นบุตรบุญธรรมของพระเจ้าด้วย ส่วนคำว่า continue นั้นหมายถึง ทำต่อไป ดำเนินต่อไป จึงทำให้ brotherly สมบูรณ์โดยกินความทั้งหมด

พระเยซูส่งอัครสาวกออกไปเป็นคู่ๆ เพื่อทำหน้าที่ประกาศข่าวดีและรักษาคนที่กำลังทุกข์ยาก โดยมอบอำนาจในการขับไล่ผีปีศาจ อำนาจที่ให้นี้ยิ่งใหญ่จนไม่จำเป็นต้องกังวลถึงสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับพวกเขาในอนาคต เป็นพลังที่มาจากภายใจด้วยความนบนอบ ถ่อมตนในอำนาจของพระเจ้า ซึ่งทั้งหมดไม่ใช่ความดี และความเก่งของพวกเขา เพราะเพียงแค่กำลังของมนุษย์ไม่สามารถทำให้งานของพระเจ้าสำเร็จได้

พระเยซูส่งอัครสาวกออกไปเป็นคู่ๆ เพื่อทำหน้าที่ประกาศข่าวดีและรักษาคนที่กำลังทุกข์ยาก โดยมอบอำนาจในการขับไล่ผีปีศาจ อำนาจที่ให้นี้ยิ่งใหญ่จนไม่จำเป็นต้องกังวลถึงสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับพวกเขาในอนาคต เป็นพลังที่มาจากภายใจด้วยความนบนอบ ถ่อมตนในอำนาจของพระเจ้า ซึ่งทั้งหมดไม่ใช่ความดี และความเก่งของพวกเขา เพราะเพียงแค่กำลังของมนุษย์ไม่สามารถทำให้งานของพระเจ้าสำเร็จได้


กล้า นั้นมาจากพืช พืชต้นใดก็ได้เม็ดนั้น เม็ดใดหว่านก็ได้เม็ดนั้น… เป็นสัจธรรมโดยเนื้อแท้ เม็ดพันธุ์ที่เพาะจนเป็นต้นกล้านั้น ตามกลับคนตรง ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงตัวตนของมัน เม็ดอะไรตกลงพื้นก็ได้จะได้กล้านั้น แต่คนนั้นไม่ใช่ มนุษย์มีปัจจัยมากกว่าพันธุ์เม็ดพืช สามารถไฝ่ดีและไฝ่ชั่วได้ และทั้งหมดนี้ พืชพันธุ์มนุษย์ดีชั่วอยู่ที่ดินและน้ำรด ดินเลวน้ำดีก็ไม่งาม ดินดีไร้น้ำก็ไม่งาม ดังนั้น มนุษย์คือสิ่งมีชีวิตที่ต้องรอคอยปัจจัย ซึ่งนอกเหนือจากเนื้อแท้แล้ว…..

กล้า นั้นมาจากพืช พืชต้นใดก็ได้เม็ดนั้น เม็ดใดหว่านก็ได้เม็ดนั้น… เป็นสัจธรรมโดยเนื้อแท้ เม็ดพันธุ์ที่เพาะจนเป็นต้นกล้านั้น ตามกลับคนตรง ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงตัวตนของมัน เม็ดอะไรตกลงพื้นก็ได้จะได้กล้านั้น แต่คนนั้นไม่ใช่ มนุษย์มีปัจจัยมากกว่าพันธุ์เม็ดพืช สามารถไฝ่ดีและไฝ่ชั่วได้ และทั้งหมดนี้ พืชพันธุ์มนุษย์ดีชั่วอยู่ที่ดินและน้ำรด ดินเลวน้ำดีก็ไม่งาม ดินดีไร้น้ำก็ไม่งาม ดังนั้น มนุษย์คือสิ่งมีชีวิตที่ต้องรอคอยปัจจัย ซึ่งนอกเหนือจากเนื้อแท้แล้ว…..

โอกาสและแนวโน้ม สำหรับสายการบินใหญ่ๆที่จะลดการใช้ A380 ในโลกนี้อาจจะมีลดลง เนื่องจากค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษานั้นสูง ผู้โดยสารไม่ได้เต็มทุกลำ รวมถึงค่าบริการต่างที่สนามบินนั้น เป็นอัตราพิเศษซึ่งแพงกว่าอัตราปกติอย่างน้อย 30% และที่สำคัญคือสนามบินทั่วไปไม่ได้มีความสามารถในการลองรับเครื่องใหญ่แบบ นี้ทุกแห่ง ทำให้ทางสายการบินอาจจะเสียโอกาสที่ควรจะได้รับ แต่ทั้งหมด นั้นคือหน้าตาของสายการบินที่จำเป็นต้องมี….

โอกาสและแนวโน้ม สำหรับสายการบินใหญ่ๆที่จะลดการใช้ A380 ในโลกนี้อาจจะมีลดลง เนื่องจากค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษานั้นสูง ผู้โดยสารไม่ได้เต็มทุกลำ รวมถึงค่าบริการต่างที่สนามบินนั้น เป็นอัตราพิเศษซึ่งแพงกว่าอัตราปกติอย่างน้อย 30% และที่สำคัญคือสนามบินทั่วไปไม่ได้มีความสามารถในการลองรับเครื่องใหญ่แบบ นี้ทุกแห่ง ทำให้ทางสายการบินอาจจะเสียโอกาสที่ควรจะได้รับ แต่ทั้งหมด นั้นคือหน้าตาของสายการบินที่จำเป็นต้องมี….

ชีวิตได้มาเท่ากัน เวลาได้มาเท่ากัน คบเพื่อนให้เลือกคบคนดี คนที่จะนำเราไปสู่ปัญญาและสูงขึ้น อย่าเสียเวลากับเรื่องเดิมของเพื่อนเดิม ไม่ต้องกลัวว่าไม่มีเพื่อน โลกนี้ยังมีคนมีมากให้เลือก เลือกคบเขาและทำตัวให้เขาเลือกคบ คือกำไรของชีวิต