สุเหล่า King Hussein เป็นสุเหล่าที่สร้างขึ้นในประเทศจอแดน เพื่อเป็นการระลึกขึ้นกษัตริย์ Hussein สถานที่แห่งนี้สามารถจุคนได้ทั้งหมด 5,500 คน สร้างโดยศิลปะแบบเปอร์เซีย ที่สวยวิจิตรมาก และสุเหล่าแห่งนี้ได้รับการให้เกียรติจากพระสันทปาปา เพื่อเป็นการเชื่อมซึ่งมิตรภาพระหว่างสองศาสนาใหญ่ของโลก

สุเหล่า King Hussein เป็นสุเหล่าที่สร้างขึ้นในประเทศจอแดน เพื่อเป็นการระลึกขึ้นกษัตริย์ Hussein สถานที่แห่งนี้สามารถจุคนได้ทั้งหมด 5,500 คน สร้างโดยศิลปะแบบเปอร์เซีย ที่สวยวิจิตรมาก และสุเหล่าแห่งนี้ได้รับการให้เกียรติจากพระสันทปาปา เพื่อเป็นการเชื่อมซึ่งมิตรภาพระหว่างสองศาสนาใหญ่ของโลก

สุเหล่า King Hussein เป็นสุเหล่าที่สร้างขึ้นในประเทศจอแดน เพื่อเป็นการระลึกขึ้นกษัตริย์ Hussein สถานที่แห่งนี้สามารถจุคนได้ทั้งหมด 5,500 คน สร้างโดยศิลปะแบบเปอร์เซีย ที่สวยวิจิตรมาก และสุเหล่าแห่งนี้ได้รับการให้เกียรติจากพระสันทปาปา เพื่อเป็นการเชื่อมซึ่งมิตรภาพระหว่างสองศาสนาใหญ่ของโลก


 
ทุกครั้งที่เห็นภาพเป็ดห่านที่ต้องอพยพในฤดูหนาว ทำให้ขอบคุณที่ตัวเองเป็นมนุษย์ และไม่ต้องอพยพ แม้ว่าชีวิตไม่ได้มีสุขสบายมากนัก แต่ก็ต้องขอบคุณในความเป็นมนุษย์ตลอดเวลา
 
ทุกครั้งที่เห็นภาพเป็ดห่านที่ต้องอพยพในฤดูหนาว ทำให้ขอบคุณที่ตัวเองเป็นมนุษย์ และไม่ต้องอพยพ แม้ว่าชีวิตไม่ได้มีสุขสบายมากนัก แต่ก็ต้องขอบคุณในความเป็นมนุษย์ตลอดเวลา
ทำไมเราไปจำกัดเรื่องฉลามในเรื่องเลวร้าย ทั้งๆที่มันไม่ได้มีส่วนในการดำเนินชีวิตกับเราแม้แต่น้อย ไม่ได้ทำให้วันนี้เราดีขึ้นหรือเลวลง ไม่ได้รบกวนชีวิตความเป็นอยู่ของเราเช่นกันทำไมต้องสอนลูกหลานเด็ก เล็กว่า…. ฉลามร้าย ฉลามอันตราย  เคยถามตัวเองหรือไม่ว่า ร้ายนั้นร้ายอย่างไร อันตรายนั้นเป็นอย่างไร  ทำไมถึงไม่สอนว่า ฉลามกินอะไรเป็นอาหาร… เมื่อเด็กๆได้รับฟังว่า ฉลาดกินปลา กินแมวน้ำ เด็กอาจจะบอกว่า “สงสาร” “ฉลามไม่ดี” หน้าที่ของผู้ใหญ่ต้องสร้างมิติใหม่ในความคิดของเด็กว่า นั้นคืออาหารของเขา เหมือนเรากินปลา กินเนื้อหมู…  นี่คือการสอนลูกสอนหลานที่ควรจะได้รับและถูกต้อง ในประเทศที่เจริญแล้วสอนลูกหลาน….

ทำไมเราไปจำกัดเรื่องฉลามในเรื่องเลวร้าย ทั้งๆที่มันไม่ได้มีส่วนในการดำเนินชีวิตกับเราแม้แต่น้อย ไม่ได้ทำให้วันนี้เราดีขึ้นหรือเลวลง ไม่ได้รบกวนชีวิตความเป็นอยู่ของเราเช่นกัน

ทำไมต้องสอนลูกหลานเด็ก เล็กว่า…. ฉลามร้าย ฉลามอันตราย  เคยถามตัวเองหรือไม่ว่า ร้ายนั้นร้ายอย่างไร อันตรายนั้นเป็นอย่างไร  ทำไมถึงไม่สอนว่า ฉลามกินอะไรเป็นอาหาร… เมื่อเด็กๆได้รับฟังว่า ฉลาดกินปลา กินแมวน้ำ เด็กอาจจะบอกว่า “สงสาร” “ฉลามไม่ดี” หน้าที่ของผู้ใหญ่ต้องสร้างมิติใหม่ในความคิดของเด็กว่า นั้นคืออาหารของเขา เหมือนเรากินปลา กินเนื้อหมู…  นี่คือการสอนลูกสอนหลานที่ควรจะได้รับและถูกต้อง ในประเทศที่เจริญแล้วสอนลูกหลาน….

ในบรรดาอาหารแล้ว อาหารญี่ปุ่นต้นตำหรับถือว่าเป็นสุดยอดอาหาร macrobiotic เนื่องจากเป็นอาหารที่ผ่านการปรุงน้อยที่สุด หรือผ่านกระบวนการน้อยที่สุด แลละคงสารอาหารในอาหารได้มากที่สุด ปลาย่างในลักษณะของญี่ปุ่นคือการนำปลามาล้างและนำไปย่าง เว้นเครื่องปรุงที่เป็นแบบสังเคราะห์ ใส่ไว้อย่างมากคือเกลือ และนั้นคือสิ่งที่ทำให้ชาวญี่ปุ่นมีคุณภาพชีวิตที่ดี

ในบรรดาอาหารแล้ว อาหารญี่ปุ่นต้นตำหรับถือว่าเป็นสุดยอดอาหาร macrobiotic เนื่องจากเป็นอาหารที่ผ่านการปรุงน้อยที่สุด หรือผ่านกระบวนการน้อยที่สุด แลละคงสารอาหารในอาหารได้มากที่สุด ปลาย่างในลักษณะของญี่ปุ่นคือการนำปลามาล้างและนำไปย่าง เว้นเครื่องปรุงที่เป็นแบบสังเคราะห์ ใส่ไว้อย่างมากคือเกลือ และนั้นคือสิ่งที่ทำให้ชาวญี่ปุ่นมีคุณภาพชีวิตที่ดี


สาย การบินมาเลเซียตกลงที่จะมีแผนในการปลดพนักงานทั้งหมด 6000 ตำแหน่งทั่วโลก เพื่อรักษาสภาพของสายการบินเอาไว้ เนื่องจากในช่วงระยะ 6 เดือนได้มีเหตุการณ์ร้ายแรงสองครั้งเกิดขึ้น และมีผู้เสียชีวิตทั้งหมด 537 ศพ
แต่ถ้าเราจะมองให้ลึกลงไปเหตุการณ์ทั้งสองครั้งนี้ไม่ได้เกี่ยวข้องกับระบบ ความปลอดภัยของเครื่องบินรุ่น Boeing 777 แต่กลับมาจากปัจจัยภายนอกทั้งหมด แต่อย่างไรก็ตามหลังจากที่เหตุการณ์นี้เกิดขึ้น ยอดการยกเลิกเที่ยวบินทั่วโลกของ MAS อยู่ที่ 30% รวมถึงยอดจองใหม่ก็ลดลงเช่นกัน วันนี้มีคำถามที่ว่า สายการบินมาเลเซียจะจัดการกับความรู้สึกภายนอกได้อย่างไร แม้ว่าสายการบินเองได้รับรางวัลในปีที่ผ่านมาถึงองค์กรต่างๆถึง 14 รางวัล และได้ถือว่าเป็นหนึ่งในสายการบินที่บริการดีที่สุด

สาย การบินมาเลเซียตกลงที่จะมีแผนในการปลดพนักงานทั้งหมด 6000 ตำแหน่งทั่วโลก เพื่อรักษาสภาพของสายการบินเอาไว้ เนื่องจากในช่วงระยะ 6 เดือนได้มีเหตุการณ์ร้ายแรงสองครั้งเกิดขึ้น และมีผู้เสียชีวิตทั้งหมด 537 ศพ

แต่ถ้าเราจะมองให้ลึกลงไปเหตุการณ์ทั้งสองครั้งนี้ไม่ได้เกี่ยวข้องกับระบบ ความปลอดภัยของเครื่องบินรุ่น Boeing 777 แต่กลับมาจากปัจจัยภายนอกทั้งหมด แต่อย่างไรก็ตามหลังจากที่เหตุการณ์นี้เกิดขึ้น ยอดการยกเลิกเที่ยวบินทั่วโลกของ MAS อยู่ที่ 30% รวมถึงยอดจองใหม่ก็ลดลงเช่นกัน วันนี้มีคำถามที่ว่า สายการบินมาเลเซียจะจัดการกับความรู้สึกภายนอกได้อย่างไร แม้ว่าสายการบินเองได้รับรางวัลในปีที่ผ่านมาถึงองค์กรต่างๆถึง 14 รางวัล และได้ถือว่าเป็นหนึ่งในสายการบินที่บริการดีที่สุด

Sheikh Zayed Grand Mosque เป็นอีกหนึ่งแห่งที่ถือว่าเป็นสถาปัตยกรรมแบบอาหรับที่สวยงามมากแห่งหนึ่งใน Abu Dhabi ซึ่งจะเปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าไปชมในยามเย็น ปกติแล้วสถานที่ทางศาสนาจะไม่เก็บค่าเข้าชมสถานที่ ยกเว้นในบางช่วงที่มีจัดนิทัศนการหรืองานฉลองบางอย่าง
Sheikh Zayed Grand Mosque เป็นอีกหนึ่งแห่งที่ถือว่าเป็นสถาปัตยกรรมแบบอาหรับที่สวยงามมากแห่งหนึ่งใน Abu Dhabi ซึ่งจะเปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าไปชมในยามเย็น ปกติแล้วสถานที่ทางศาสนาจะไม่เก็บค่าเข้าชมสถานที่ ยกเว้นในบางช่วงที่มีจัดนิทัศนการหรืองานฉลองบางอย่าง
สำหรับในตะวันออกกลางแล้ว การท่องเที่ยวใน UAE แนะนำให้คุณไปเที่ยวในสวนสัตว์เปิด ซึ่งเป็นสวนสัตว์ที่สร้างขึ้นโดยการถมดินขึ้นเป็นเกาะ โดยจัดขึ้นเป็นเขตรักษษพันธุ์สัตว์ป่า โดยมีสัตว์ที่อยู่อย่างอิสระมากกว่า 1,000 ตัว ซึ่งถือว่าเป็นการสัมผัสซาฟารีที่มนุษย์สร้างแบบมีรสชาติ โดยมีค่าบริการประมาณ 2,000 บาทต่อท่าน

สำหรับในตะวันออกกลางแล้ว การท่องเที่ยวใน UAE แนะนำให้คุณไปเที่ยวในสวนสัตว์เปิด ซึ่งเป็นสวนสัตว์ที่สร้างขึ้นโดยการถมดินขึ้นเป็นเกาะ โดยจัดขึ้นเป็นเขตรักษษพันธุ์สัตว์ป่า โดยมีสัตว์ที่อยู่อย่างอิสระมากกว่า 1,000 ตัว ซึ่งถือว่าเป็นการสัมผัสซาฟารีที่มนุษย์สร้างแบบมีรสชาติ โดยมีค่าบริการประมาณ 2,000 บาทต่อท่าน


อัน หนึ่งรายการที่ได้ถูกจัดไว้สำหรับนักท่องเที่ยวใน Abu Dhabi คือการใช้บริการ ฮ.บินรอบเมือง ดูทัศนียภาพของทะเลสวยที่เป็นสีน้ำเงินเข้ม และทะเลทรายสีทอง และตึกที่ถูกสร้างไว้แบบอลังการ
รายการทัวร์ประเภทนี้แม้จะเป็นรายการที่ไม่ถูกสำหรับบุคคลทั่วไป แต่ก็ได้นำมาซึ่งโอกาสของคนที่ไม่มีโอกาสในบางประเภท ซึ่งบริการดังกล่าวจะคิดค่าบริการรอบละ 156,000 บาท

อัน หนึ่งรายการที่ได้ถูกจัดไว้สำหรับนักท่องเที่ยวใน Abu Dhabi คือการใช้บริการ ฮ.บินรอบเมือง ดูทัศนียภาพของทะเลสวยที่เป็นสีน้ำเงินเข้ม และทะเลทรายสีทอง และตึกที่ถูกสร้างไว้แบบอลังการ

รายการทัวร์ประเภทนี้แม้จะเป็นรายการที่ไม่ถูกสำหรับบุคคลทั่วไป แต่ก็ได้นำมาซึ่งโอกาสของคนที่ไม่มีโอกาสในบางประเภท ซึ่งบริการดังกล่าวจะคิดค่าบริการรอบละ 156,000 บาท