อย่าคิดเพ้อเจ้อกับการที่จะหมุนโลกกลับหลัง เพราะว่าคุณทำไม่ได้แม้เพียงแค่การหยุด และจะเป็นทั้งหมดทั้งปวง มันคือสิ่งเพ้อเจ้อ…. เพราะว่าเพ้อเจ้อคือ ความคิด แนวคิด จินตนาการในเรื่องราวที่ไม่มีทางเป็นไปได้ และไม่เคยเกิดขึ้น และไม่มีทางเกิดขึ้น

อย่าคิดเพ้อเจ้อกับการที่จะหมุนโลกกลับหลัง เพราะว่าคุณทำไม่ได้แม้เพียงแค่การหยุด และจะเป็นทั้งหมดทั้งปวง มันคือสิ่งเพ้อเจ้อ…. เพราะว่าเพ้อเจ้อคือ ความคิด แนวคิด จินตนาการในเรื่องราวที่ไม่มีทางเป็นไปได้ และไม่เคยเกิดขึ้น และไม่มีทางเกิดขึ้น

ด้วยการค้าระหว่างประเทศ และความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ทำให้ญี่ปุ่นมีความจำเป็นต้องเข้าเป็นส่วนหนึ่งของพันธมิตรของสหรัฐ ดังนั้น JAL ในฐานะที่เป็นสายการบินประจำชาติ มีความจำเป็นต้องใช้เครื่องบินของ BOEING จะอย่างไรก็ตาม การจัดสรรการใช้ทรัพยากรของ JAL ถือว่าเป็นหนึ่งในเอเชีย และสามารถคุมค่าใช้จ่ายได้มาก

ด้วยการค้าระหว่างประเทศ และความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ทำให้ญี่ปุ่นมีความจำเป็นต้องเข้าเป็นส่วนหนึ่งของพันธมิตรของสหรัฐ ดังนั้น JAL ในฐานะที่เป็นสายการบินประจำชาติ มีความจำเป็นต้องใช้เครื่องบินของ BOEING จะอย่างไรก็ตาม การจัดสรรการใช้ทรัพยากรของ JAL ถือว่าเป็นหนึ่งในเอเชีย และสามารถคุมค่าใช้จ่ายได้มาก

มารยาท ทำได้ทั้งส่งเสริม และฆ่าเราทุกคนในเวลาเดียวกัน แต่นั้นจะทำหน้าที่หลังจากที่เราเลือกเท่านั้น

มารยาท ทำได้ทั้งส่งเสริม และฆ่าเราทุกคนในเวลาเดียวกัน แต่นั้นจะทำหน้าที่หลังจากที่เราเลือกเท่านั้น

Fly into Tomorrow อะไรที่อยู่ในคำว่า Tomorrow? นี่คือคำถามที่ดี Tomorrow คือความหวัง คือการที่จะได้ก้าวขึ้นไปข้างหน้า และการมีชีวิตอยู่ ชีวิตหากหมดสามสิ่งนี้ก็จะไม่ใช่ชีวิต ชีวิตที่ไม่มีความหวังจะไม่สามารถสร้างสรรอะไรที่ดีออกมาได้ ชีวิตที่พยายามมองกลับไปข้างหลัง หรือพูดในสิ่งที่ผ่านมาแล้วก็จะย่ำอยู่กับที่ในขณะที่คนอื่นเดินไปข้างหน้า ชีวิตที่พยายามที่จะมีชีวิตอยู่ คือชีวิตที่มีเป้าหมาย และทั้งหมดคือนิยามของทำความ Tomorrow.

Fly into Tomorrow อะไรที่อยู่ในคำว่า Tomorrow? นี่คือคำถามที่ดี Tomorrow คือความหวัง คือการที่จะได้ก้าวขึ้นไปข้างหน้า และการมีชีวิตอยู่ ชีวิตหากหมดสามสิ่งนี้ก็จะไม่ใช่ชีวิต ชีวิตที่ไม่มีความหวังจะไม่สามารถสร้างสรรอะไรที่ดีออกมาได้ ชีวิตที่พยายามมองกลับไปข้างหลัง หรือพูดในสิ่งที่ผ่านมาแล้วก็จะย่ำอยู่กับที่ในขณะที่คนอื่นเดินไปข้างหน้า ชีวิตที่พยายามที่จะมีชีวิตอยู่ คือชีวิตที่มีเป้าหมาย และทั้งหมดคือนิยามของทำความ Tomorrow.

ในยุคก่อน เมื่อกษัตริย์เขียนข้อความที่จะส่งไปให้หัวเมืองที่เริ่มกระด้างกระเดื่อง ข้อความนั้นถูกปิดผนึกด้วยยางไม้สีแดง และเลือกชายคนหนึ่งที่ไว้ใจมากที่สุดคือ และต้องนำส่งสาร์นนี้ให้ถึงฝ่ายตรงข้ามภายในเวลา 10 วัน และหน้าที่นั้นเรียกว่า Courier.
ข้อกำหนดของการเป็น Courier หรือบุคคลนำสาร์นนั้น จำเป็นต้องมีข้อกำหนดคือ ต้องเป็นผู้ที่ Trusted หรือไว้วางใจในระดับสูงสุด อันดับที่สองคือต้องพร้อมจะสละชีวิต และในอันดับสุดท้ายคือ ต้องมีระยะเวลากำหนด หากเลยกำหนด 10 วันเขาต้องได้รับโทษตายในทุกกรณี ในคุณสมบัติ 3 ข้อนี้ของ Courier หากเรานำมาใช้ในชีวิตประจำวัน พยายามฝึกตนเองให้มีคุณสมบัติสามข้อนี้ เราจะเป็นหนึ่งในผู้ที่เรียกว่าเหนือชั้นกว่าบุคคลอื่นเลยทีเดียว

วันนี้เราได้เป็น Courier ตามคุณสามบัติที่กล่าวไว้หรือไม่ นี่คืิอสิ่งที่เราต้องกลับมองย้อนมาสำรวจตัวเอง เราเป็นที่ไว้ใจจนถึงได้รับหน้าที่เป็นผู้ถือสาร์นหรือเปล่า เรื่องนี้เป็นเรื่องที่สำคัญ เนื่องจากสาร์นนั้นต้องถูกปิดผนึก เราเก็บความลับได้หรือเปล่า ในสังคมปัจจุบัน เราจะเจอบุคคลที่เจอความลับของใครไม่ได้ ต้องเปิดดู ต้องอยากเห็น ต้องนำไปขยายผลต่อ และอื่นๆอีกมากมายที่เป็นที่น่าละอายในชีวิต เราเก็บความลับได้หรือไม่ ประการที่สองคือเราพร้อมที่จะตายเพื่อสาร์นนั้นหรือไม่ เราพร้อมที่ทำในสิ่งที่มอบหมายให้จบลงอย่างสมบูรณ์หรือไม่ หลายคนที่ทำงานแล้วบอกกับตัวเองว่า “ไม่เป็นไร จะเอาอะไรกันหนักหนาเงินเดือนก็ไม่ได้ขึ้น” อันดับสุดท้ายของการเป็น Courier คือการต้องอยู่ภายใต้กำหนดเวลา หลายคนบอกว่า การเป็นคนดี…ก็ค่อยๆทำไป ค่อยๆฝึกไป พระธรรมอ่านวันละหน้า วันนี้ง่วงไม่อ่าน นั้นไม่ใช่คุณสมบัติของ Courier ในการนับถือศาสนาและการเปลี่ยนชีวิตต้องมีระยะเวลา ต้องไปให้ถึงในระยะเวลาที่จำกัด ไม่ใช่อ่านพระธรรมบทนี้มาหลายปีแล้วก็ยังอ่านไม่จบ อันนี้ถือว่าไม่ใช่คุณสมบัติของมนุษย์ที่ควรจะมีศาสนา

ในยุคก่อน เมื่อกษัตริย์เขียนข้อความที่จะส่งไปให้หัวเมืองที่เริ่มกระด้างกระเดื่อง ข้อความนั้นถูกปิดผนึกด้วยยางไม้สีแดง และเลือกชายคนหนึ่งที่ไว้ใจมากที่สุดคือ และต้องนำส่งสาร์นนี้ให้ถึงฝ่ายตรงข้ามภายในเวลา 10 วัน และหน้าที่นั้นเรียกว่า Courier.

ข้อกำหนดของการเป็น Courier หรือบุคคลนำสาร์นนั้น จำเป็นต้องมีข้อกำหนดคือ ต้องเป็นผู้ที่ Trusted หรือไว้วางใจในระดับสูงสุด อันดับที่สองคือต้องพร้อมจะสละชีวิต และในอันดับสุดท้ายคือ ต้องมีระยะเวลากำหนด หากเลยกำหนด 10 วันเขาต้องได้รับโทษตายในทุกกรณี ในคุณสมบัติ 3 ข้อนี้ของ Courier หากเรานำมาใช้ในชีวิตประจำวัน พยายามฝึกตนเองให้มีคุณสมบัติสามข้อนี้ เราจะเป็นหนึ่งในผู้ที่เรียกว่าเหนือชั้นกว่าบุคคลอื่นเลยทีเดียว

วันนี้เราได้เป็น Courier ตามคุณสามบัติที่กล่าวไว้หรือไม่ นี่คืิอสิ่งที่เราต้องกลับมองย้อนมาสำรวจตัวเอง เราเป็นที่ไว้ใจจนถึงได้รับหน้าที่เป็นผู้ถือสาร์นหรือเปล่า เรื่องนี้เป็นเรื่องที่สำคัญ เนื่องจากสาร์นนั้นต้องถูกปิดผนึก เราเก็บความลับได้หรือเปล่า ในสังคมปัจจุบัน เราจะเจอบุคคลที่เจอความลับของใครไม่ได้ ต้องเปิดดู ต้องอยากเห็น ต้องนำไปขยายผลต่อ และอื่นๆอีกมากมายที่เป็นที่น่าละอายในชีวิต เราเก็บความลับได้หรือไม่ ประการที่สองคือเราพร้อมที่จะตายเพื่อสาร์นนั้นหรือไม่ เราพร้อมที่ทำในสิ่งที่มอบหมายให้จบลงอย่างสมบูรณ์หรือไม่ หลายคนที่ทำงานแล้วบอกกับตัวเองว่า “ไม่เป็นไร จะเอาอะไรกันหนักหนาเงินเดือนก็ไม่ได้ขึ้น” อันดับสุดท้ายของการเป็น Courier คือการต้องอยู่ภายใต้กำหนดเวลา หลายคนบอกว่า การเป็นคนดี…ก็ค่อยๆทำไป ค่อยๆฝึกไป พระธรรมอ่านวันละหน้า วันนี้ง่วงไม่อ่าน นั้นไม่ใช่คุณสมบัติของ Courier ในการนับถือศาสนาและการเปลี่ยนชีวิตต้องมีระยะเวลา ต้องไปให้ถึงในระยะเวลาที่จำกัด ไม่ใช่อ่านพระธรรมบทนี้มาหลายปีแล้วก็ยังอ่านไม่จบ อันนี้ถือว่าไม่ใช่คุณสมบัติของมนุษย์ที่ควรจะมีศาสนา

มองแล้วก็เป็นสิ่งที่น่าอาย มีเพียงมนุษย์เท่านั้น ที่แบ่งแยกความเป็นมนุษย์ด้วยกัน โดยสิ่งทีเ่รียกว่า Authorized person ซึ่งมันคือสิ่งที่แบ่งแยกความเป็นคนด้วยหน้าที่ๆกำหนดขึ้นอย่างชัดเจน แต่ในสัตว์ไม่มีเช่นนั้น… มนุษย์จริงมีบางส่วนบางด้านที่น่าอับอายกว่าสัตว์

มองแล้วก็เป็นสิ่งที่น่าอาย มีเพียงมนุษย์เท่านั้น ที่แบ่งแยกความเป็นมนุษย์ด้วยกัน โดยสิ่งทีเ่รียกว่า Authorized person ซึ่งมันคือสิ่งที่แบ่งแยกความเป็นคนด้วยหน้าที่ๆกำหนดขึ้นอย่างชัดเจน แต่ในสัตว์ไม่มีเช่นนั้น… มนุษย์จริงมีบางส่วนบางด้านที่น่าอับอายกว่าสัตว์


 
วัน นี้โลกเรามีแต่การเอาเปรียบกัน ใครที่เจริญแล้วก็สะสมของตนเองไว้ และนำของคนอื่นมาใช้ก่อน นี่คือสัจธรรมของโลกที่กำลังดำเนินไป และนี่คือบาปของมนุษยชาติ ที่ยากที่จะหลุดพ้นหรือหลีกหนีได้
 
วัน นี้โลกเรามีแต่การเอาเปรียบกัน ใครที่เจริญแล้วก็สะสมของตนเองไว้ และนำของคนอื่นมาใช้ก่อน นี่คือสัจธรรมของโลกที่กำลังดำเนินไป และนี่คือบาปของมนุษยชาติ ที่ยากที่จะหลุดพ้นหรือหลีกหนีได้

การ เลือกตัดสินใจ เกิดขึ้นเสมอในชีวิต ว่าต้องเลือกทำสิ่งใด ไม่ทำสิ่งใด เลือกไปที่ไหนอย่างไร กับใคร แล้วสิ่งที่ตามมาจะเป็นอย่างไร หรือเกิดอะไรขึ้น จนบางครั้งการเลือกตัดสินใจของเรากลายเป็นความเคยชิน คนอาจจะทำให้ความเป็นจริงผิดพลาดไปได้ ดังนั้น การเลือกตัดสินใจจำเป็นต้องเรียนรู้ มีสติ มองเหตุผล เกิดประโยชน์หรือสูญเสีย กับความสัมพันธ์ภาพกับคนอื่นมากน้อยเพียงใด
สิ่งสำคัญประการหนึ่งคือเมื่อเราเลือกที่จะอยู่กับพระเจ้า การดำเนินชีวิตจะมีแต่ความสุข แต่ถ้าเราเลือกที่จะอยู่กับความชั่ว ปีศาจ ชีวิตของเราก็จะพบกับสิ่งตรงกันข้ามอย่างสิ้นเชิง และจะสูญเสียชีวิตแบบนิรันดร

การ เลือกตัดสินใจ เกิดขึ้นเสมอในชีวิต ว่าต้องเลือกทำสิ่งใด ไม่ทำสิ่งใด เลือกไปที่ไหนอย่างไร กับใคร แล้วสิ่งที่ตามมาจะเป็นอย่างไร หรือเกิดอะไรขึ้น จนบางครั้งการเลือกตัดสินใจของเรากลายเป็นความเคยชิน คนอาจจะทำให้ความเป็นจริงผิดพลาดไปได้ ดังนั้น การเลือกตัดสินใจจำเป็นต้องเรียนรู้ มีสติ มองเหตุผล เกิดประโยชน์หรือสูญเสีย กับความสัมพันธ์ภาพกับคนอื่นมากน้อยเพียงใด

สิ่งสำคัญประการหนึ่งคือเมื่อเราเลือกที่จะอยู่กับพระเจ้า การดำเนินชีวิตจะมีแต่ความสุข แต่ถ้าเราเลือกที่จะอยู่กับความชั่ว ปีศาจ ชีวิตของเราก็จะพบกับสิ่งตรงกันข้ามอย่างสิ้นเชิง และจะสูญเสียชีวิตแบบนิรันดร

ผู้กำกับใหญ่ ฮ่องกงท่านหนึ่ง ที่ถือว่าเป็นเคสที่น่าศึกษา พระเอกและผู้กำกับที่ถือว่าทรงอิทธิพลมากที่สุดในฮ่องกง มีความมั่งคั่งมากที่สุด สร้างเรื่องราวดีๆให้กับสังคมฮ่องกงมากที่สุด แต่ในความเป็นจริงแล้วครอบครัวแหลกเหลวไม่มีชิ้นดี…. สิ่งที่ถือ ว่าเป็นพิษที่สุดในตัวผู้กำกับท่านนี้ที่เห็นกันอย่างชัดๆมีสองเรื่อง เรื่องแบบคือเรื่องของกามโลกีย์ โดยมีข่าวกับดารานักแสดงหญิงหลายท่าน แม้ว่าตัวเองจะมีครอบครัวแล้ว ซึ่งครอบครัวในปัจจุบัน ภรรยา หลินฟ่งเจียว ก็ถือว่าจำใจรับเป็นภรรยาเนื่องจากท้อง ลูกชายคนปัจจุบัน และตั้งแต่วันนั้นถึงวันนี้ เราจะเห็นว่า เฉินหลง ได้พูดถึงภรรยาของเขาน้อยมากเรื่องที่สองที่เป็นพิษสำหรับผู้กำกับ ท่านนี้คือ เรื่อง Self idolizing นับครั้งได้ที่นักข่าวหรือดาราท่านใดจะออกมาวิจารณ์ภาพยนต์ที่เขากำกับ เนื่องจากเขาเป็นคนที่ทรงอิทธิพลมากในวงการ ก็ไม่ต่างกับบางประเทศที่สร้างภาพยนต์มาแล้ววิจารณ์ไม่ได้ ด้วยปัจจัยนานานับประการ  ทำให้ภาพยนต์ที่สร้างโดยผู้กำกับที่มี Self idolizing เป็นภาพยนต์ที่ห่วย เต็มไปด้วยเรื่องที่ไม่จริง และภาพยนต์ที่กำกับโดยท่านนี้ก็มีมุกตลกแบบเดิมๆ กว่า 30 ปีที่ไม่เคยเปลี่ยน

ผู้กำกับใหญ่ ฮ่องกงท่านหนึ่ง ที่ถือว่าเป็นเคสที่น่าศึกษา พระเอกและผู้กำกับที่ถือว่าทรงอิทธิพลมากที่สุดในฮ่องกง มีความมั่งคั่งมากที่สุด สร้างเรื่องราวดีๆให้กับสังคมฮ่องกงมากที่สุด แต่ในความเป็นจริงแล้วครอบครัวแหลกเหลวไม่มีชิ้นดี…. 

สิ่งที่ถือ ว่าเป็นพิษที่สุดในตัวผู้กำกับท่านนี้ที่เห็นกันอย่างชัดๆมีสองเรื่อง เรื่องแบบคือเรื่องของกามโลกีย์ โดยมีข่าวกับดารานักแสดงหญิงหลายท่าน แม้ว่าตัวเองจะมีครอบครัวแล้ว ซึ่งครอบครัวในปัจจุบัน ภรรยา หลินฟ่งเจียว ก็ถือว่าจำใจรับเป็นภรรยาเนื่องจากท้อง ลูกชายคนปัจจุบัน และตั้งแต่วันนั้นถึงวันนี้ เราจะเห็นว่า เฉินหลง ได้พูดถึงภรรยาของเขาน้อยมาก

เรื่องที่สองที่เป็นพิษสำหรับผู้กำกับ ท่านนี้คือ เรื่อง Self idolizing นับครั้งได้ที่นักข่าวหรือดาราท่านใดจะออกมาวิจารณ์ภาพยนต์ที่เขากำกับ เนื่องจากเขาเป็นคนที่ทรงอิทธิพลมากในวงการ ก็ไม่ต่างกับบางประเทศที่สร้างภาพยนต์มาแล้ววิจารณ์ไม่ได้ ด้วยปัจจัยนานานับประการ  ทำให้ภาพยนต์ที่สร้างโดยผู้กำกับที่มี Self idolizing เป็นภาพยนต์ที่ห่วย เต็มไปด้วยเรื่องที่ไม่จริง และภาพยนต์ที่กำกับโดยท่านนี้ก็มีมุกตลกแบบเดิมๆ กว่า 30 ปีที่ไม่เคยเปลี่ยน

การเปิดประเทศของจีน เริ่มต้นในหัวเมืองสำคัญเล็กๆ ค่อยๆสร้างให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว และหนึ่งในนั้นคือเมือง คุนหมิง ในยุคปี 80 จีนได้เปิดสายการบินทีใช้ชื่อว่า Yunan airlines ซึ่งเป็นช่วงที่เศรษฐกิจของเอเชียกำลังไปจนถึงจุดสูงสุด ทำให้สายการบินนี้ ได้กำไรมาก แต่ในระยะหลัง บางประเทศในเอเชียเกิดปัญหาทางด้านการเงิน ทำให้การท่องเที่ยวเป็นสิ่งที่เรียกว่าเป็นไปไม่ได้ จนได้ยกเลิกสายการบินนี้ และให้สายการบิน China Eastern บินแทน